Referentie

Even waande ik mij aan de Dr. Sophie Redmondstraat, zoals jullie Suriname naar Nederland brachten, vooral met de heerlijke zon die ons was gegund. De familie kan met voldoening terugkijken op deze dag. Wan Bigi Grantangi!

Beste dragers van Wi Kan Doe. Geweldig hoe jullie sfeer hebben gemaakt op de begrafenis van 3 mei jongstleden op de Oosterbegraafplaats.

Iedereen keek zijn ogen uit hoe jullie met het gewicht op de schouders, de kist luid bezingend van de ene naar de andere kant van het pad bewogen, richting de plek waar de kist ter aarde zou worden besteld.